Arhivă categorii:

Categorii de asigurati

Sunt asigurati, potrivit Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond.

Drepturi si obligatii

Asisten?a medical? primar? se asigur? numai de c?tre medicul de familie  împreun? cu personalul sanitar, prin:

  • Cabinete medicale organizate cf.O.G. nr.124/1998
  • Cabinete medicale care  functioneaza în structura sau coordonarea unor unit??i sanitare apar?inînd  ministerelor ?i institu?iilor centrale cu re?ele sanitare proprii, ca  furnizorii de servicii medicale în asisten?a medical? primar?, autoriza?i ?i  acredita?i potrivit dispozi?iilor în vigoare.